Chat with us, powered by LiveChat

9001 én 14001 voor Hero!

Op basis van uitvoerige, externe audits heeft ISO onlangs besloten om Hero twee certificaten toe te kennen. Goed nieuws, vinden wij!

 

ISO 9001:2015

Het eerste certificaat – de ISO 9001:2015 – is verreweg de meest bekende. Dit is dé internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Deze certificering geeft een transparante bevestiging van onze betrouwbaarheid en is gebaseerd op 4 pijlers:

– klantgerichtheid
– betrokkenheid van medewerkers en topmanagement
– procesbenadering
– relatiemanagement

 

ISO 14001:2015

De tweede – de ISO 14001:2015 – is de norm waarin de eisen zijn beschreven waaraan een milieumanagementsysteem moet voldoen. Bedoeld om op een systematische manier milieuaspecten te identificeren, te prioriteren en vervolgens te beheersen en te verbeteren. Met het behalen van dit certificaat levert Hero het bewijs dat het scherp inzicht heeft in zowel de risico’s als de kansen op milieugebied. Bovendien geven we hiermee invulling aan de ‘milieupijler’ binnen duurzaam ondernemen.

 

Vanzelfsprekend zijn wij blij met deze certificeringen; we zien het als een mooie erkenning voor de wijze waarop wij voortdurend sturen op kwaliteit en processen hebben ingericht.